ACADEMIA C.L.A.R.

Academia C.L.A.R. propune o gamă de programe adresate persoanelor care doresc să intre într-un proces de dezvoltare și cunoaștere personală, cât și organizațiilor care își doresc să investească în relațiile interumane interne pentru îmbunătățirea climatului organizațional.

Pentru persoanele dispuse să investească într-un astfel de demers, propunem un program alternativ de învățare, desfășurat pe parcursul a optsprezece workshopuri, desfășurate pe parcursul a patru luni, adaptate pe trei generații de cursanți, respectiv, C.L.A.R pentru PREADOLESCENȚI, ADOLESCENȚI ȘI ADULȚI.

Organizațiilor deschise să investească în dezvoltarea relațiilor interne și externe, le propunem două programe. WORKSHOP C.L.A.R, un program destinat exclusiv managerilor care vor să obțină un instrument de schimbare al climatului organizațional și TRAINING C.L.A.R., un program destinat angajaților, cu scopul de a optimiza relațiile interne și nivelul de performanță.

PROGRAMELE ACADEMIEI C.L.A.R.

C.L.A.R. PENTRU PREADOLESCENȚI

Îți dorești să ai un copil care să se cunoască pe sine atât de profund încât să poată face alegerile cele mai potrivite pentru viața și cariera lui? Vrei ca acesta să aibă încredere în el și să nu se mai simtă timorat sau timid în fața unor persoane sau situații?  Să fie fericit indiferent de provocările pe care le va experimenta în viață? C.L.A.R. pentru preadolescenți oferă răspunsuri la preocupările și provocările pe care aceștia le experimentează în definirea identității personale.

Înscrie-te acum!Descarcă broșura
C.L.A.R. PENTRU ADOLESCENȚI

Simți că ai nevoie de răspunsuri cu privire la direcția în care se îndreaptă viața ta? Ți se întâmplă lucruri pe  care nu le înțelegi și care te nemulțumesc? Vrei să știi cine ești, ce vrei și încotro să te îndrepți personal sau profesional? Simți că ai nevoie să gestionezi mai bine stările de tristețe, furie sau neputință pe care le trăiești în relații? C.L.A.R. pentru adolescenți îți oferă răspunsuri la preocupările și provocările pe care le experimentezi în definirea identității tale personale.

Înscrie-te acum!Descarcă broșura
C.L.A.R. PENTRU ADULȚI

Simți că ești captiv într-o realitate care nu te satisface? Vrei să știi cum să relaționezi și să comunici pentru a depăși un impas relațional în care te simți blocat? Ai impresia că te învârți mereu în cerc cu anumite persoane, fără să găsești soluții la anumite probleme? C.L.A.R. pentru adulți îți oferă răspunsuri la preocupările și provocările pe care le experimentezi în relațiile tale personale și profesionale.

Înscrie-te acum!Descarcă broșura
MANAGERUL C.L.A.R.

Este un program destinat exclusiv managerilor care vor să folosească instrumente din psihologie pentru managementul resurselor umane, cu scopul optimizării climatului organizațional.

Te-ai gândit vreodată că nivelul de performanță al unei persoane este strâns legat de felul în care ea se percepe pe sine și pe cei din jur? Știi că de multe ori conflictele interpersonale din organizații au la bază gândurile negative și credințele iraționale pe care fiecare persoană și le construiește, fără ca ele să fie fondate în realitate? Ești conștient de impactul pe care îl poate avea reglarea comportamentelor și atitudinilor contraproductive dintre angajați asupra performanței organizaționale și a sistemului de relații cu clienții?

Înscrie-te acum!Descarcă broșura
ANGAJATUL C.L.A.R.
Este un program care își propune să ofere angajaților competențe de gestiune emoțională pentru a putea preveni situațiile conflictuale sau stresante cu care se confruntă.
Înscrie-te acum!Descarcă broșura
ORGANIZAȚIA C.L.A.R.

Este un program destinat departamentelor și echipelor, cu scopul de a terapeutiza acele blocaje care afectează productivitatea și care tensionează relațiile colegiale, afectând deopotrivă rezultatele companiei.

Te-ai gândit vreodată că nivelul de performanță al unui persoane este strâns legat de felul în care ea se percepe pe sine și pe cei din jur? Știi că de multe ori conflictele interpersonale din organizații au la bază gândurile negative și credințele iraționale pe care fiecare persoană și le construiește, fără ca ele să fie fondate în realitate? Ești conștient de impactul pe care îl poate avea reglarea comportamentelor și atitudinilor contraproductive dintre angajați asupra performanței organizaționale și a sistemului de relații?

Înscrie-te acum!Descarcă broșura
TERAPIA PERFORMANȚEI
Este un program adresat organizaților care se simt provocate în atingerea unor obiective. Acest program oferă instrumente psihologice de obținere a unor rezultate măsurabile și punctuale, într-un mod sănătos și realist.
Înscrie-te acum!Descarcă broșura
FILOSOFIA ACADEMIEI C.L.A.R.

Abordarea noastră se bazează pe concepte și instrumente din psihologie și psihoterapie, structurate într-un program experiențial care își propune să identifice emoțiile, gândurile și atitudinile care formează comportamentele, influențează relațiile și decid nivelul de încredere, siguranță și performanță la nivel personal și de grup. Filosofia noastră are la bază convingerea că, atunci când o persoană înțelege cauza profundă a emoțiilor, gândurilor și atitudinilor sale, are puterea să schimbe în bine realitatea sa și a celor din jur. Cu cât o persoană este mai conștientă de sine, de stilurile sale de gândire şi de comportament, cu atât aceasta va fi mai pregătită să îşi îmbunătăţească relațiile și viața.

MISIUNEA ACADEMIEI C.L.A.R.

Academia C.L.A.R. oferă o metodă de autocunoaștere și instrumentele necesare pentru a te conecta la tine, oameni și viață, într-un mod sănătos. Această metodă te va ajuta să înțelegi relațiile din viața ta, emoțiile pe care le trăiești și comportamentele pe care le manifești în relaționarea cu cei din jur, fiind un suport pentru dezvoltarea ta personală.

OBIECTIVUL ACADEMIEI C.L.A.R.

Prin intermediul programelor noastre, vrem să ne aducem aportul la îmbunătățirea calității relațiilor interumane și vieții în genere. Obiectivul nostru este să formăm trăsături și să dezvoltăm atitudini și comportamente sănătoase, care să se reflecte în toate planurile sociale.

STRUCTURA ACADEMIEI

Academia C.L.A.R. conține patru etape de dezvoltare, etapizate în:

1 CONȘTIENTIZARE asupra cauzelor care determină gândurile, stările și trăirile
3 AUTENTICITATE în exprimarea nevoilor și dorințelor într-un mod sănătos
2 LIBERTATE față de fricile, barierele și constrângerile care blochează dezvoltarea
4 RESPONSABILITATE în asumarea puterii de a crea realitatea dorită

Fiecare etapă se desfășoară pe perioada a patru săptămâni, cuprinsă în patru workshopuri.

PROCESUL DE INSCRIERE

Persoanele care vor să participe la programele Academiei C.L.A.R., în funcție de grupul în care se  încadrează, vor parcurge un proces de selecție, care implică o evaluare a motivației, a dorinței și a deschiderii lor spre schimbare. Acest proces se va aplica cu fiecare persoană în parte, având scopul să stabilească obiectivele și nevoile personale pe care fiecare participant și le dorește.

Programa academiei este adaptată pe trei grupuri țintă de cursanți:

  1. PREADOLESCENȚI | 12 – 14 ani
  2. ADOLESCENȚI | 15 – 19 ani
  3. ADULȚI | 20 + ani